Реквізити для оплати (населення):

ЄДРПО 03346058

р/р UA923803770000026003601600012

в АТ "Укрбудінвестбанк"

 

 • Довідка щодо заборгованості
  +38 (099) 50-62-000
  +38 (098) 50-62-000
 • office@tke.if.ua
 • При аварійній ситуації
  15-82
  56-47-82
 • Графік роботи
  Пн-Чт: 8-17
  Пт: 8-16
  Обід: 12-13

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

УКРАЇНА

Проект з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська

№ 39004 «Реконструкція та модернізація системи центрального теплопостачання міста Івано-Франківська»

«Встановлення котла на біопаливі на котельні на котельні на вул. Тролейбусна, 40а»

Це Запрошення до участі в торгах йде за Загальним повідомленням про закупівлю для проекту з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» (надалі – Проект), яке було опубліковано 18 травня 2010 року в «Procurement Opportunities», номер 6130-GPN-39004, та останнє оновлення відбулося 16 травня 2014 року )» (надалі – Проект).

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (надалі – «Замовник»),отримало кредитЄвропейського банку реконструкції та розвитку (надалі – «Банк») та грант від Шведського агентства співробітництва для міжнародного розвитку (SIDA) на покриття витрат для проекту з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська».

 Цими тендерними документами Замовник запрошує Підрядників надсилати свої запечатані пропозиції для прийняття участі в тендері по контракту «Встановлення котла на біопаливі на котельні на вул. Тролейбусна, 40а» (надалі – Об’єкт).

Підрядник зобов’язаний розробити проектно-кошторисну документацію, здійснити поставку, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи  та ввести в експлуатацію твердопаливний котел на біопаливі (один котел потужністю 4 МВт для роботи по температурному графіку 115° С з коефіцієнтом корисної дії не менше 85% при вологості палива 45%, вологість палива може складати 55%, з системою автоматичної паливо-подачі, в тому числі будівництво складу дерев’яної щепи з рухомим дном) та інше допоміжне обладнання в існуючій котельні (2 котли утилізатори, які необхідно розташувати на виході з кожного з двох газових котлів, що залишаться,два мережні насоси, включаючи всі необхідні трубопроводи, засувки, датчики,комутаційну та кабельно-провідникову продукцію і т.і.), провести навчання технічного персоналу  Замовника, як це зазначено у тендерних документах, а також поставити пересувну машину для подрібнення деревини (рубильну машину) та екскаватор-навантажувач дерев’яної щепи на колісному ходу з ручним керуванням.

 Твердопаливний котел на біомасі та допоміжне обладнання до нього та матеріали фінансуються з коштів Гранту, отриманих від Шведського агентства співробітництва для міжнародного розвитку (SIDA), в той час як допоміжне обладнання до газових котлів і пересувна машина для подрібнення деревини (рубильна машина) та екскаватор-навантажувач дерев’яної щепи фінансуються з коштів позики Банку. Враховуючи різні податкові режими для кредитного і грантового фінансування відповідно до законодавства України, Переможцю тендеру буде запропоновано підписати два окремих контракту із Замовником для двох частин об’єкту. Більш детальна інформація представлена в тендерній документації.

 Учасники торгів, у тому числі партнери спільних підприємств чи консорціумів, повинні відповідати таким мінімальним кваліфікаційним вимогам:

 

— Досвід виконання проектів

 

1. Учасник Тендеру повинний продемонструвати, що він має позитивний досвід як генеральний підрядник за останні 5 років у виконанні щонайменше 5 завершених проектів, ідентичних за змістом і, складність із запропонованим контрактом, на який оголошено тендер, і які були реалізовані в Україні і/або інших країнах східної Європи з схожими кліматичними умовах .

 Додатково до викладеного вище чи у складі вище зазначених 5 (п’яти) контрактів, Учасник тендеру або його партнер чи спеціалізований субпідрядник повинен продемонструвати, що він має успішний досвід генерального підрядника щодо встановлення щонайменше 5 (п’яти) котлів, що працюють на біопаливі, потужністю від 2 МВт та вище, які були встановлені в Україні і/або інших країнах східної Європи з схожими кліматичними умовами за останні 5 років та які успішно експлуатуються принаймні 1 (один) рік до подання тендерної пропозиції Учасником. Для підтвердження цього Учасник може подати референції відповідного партнера чи субпідрядника щодо встановлення котлів на біопаливі.

 Всі партнери консорціуму повинні надати подробиці аналогічних контрактів пропорційно до частки їх участі у консорціумі. Вартість контрактів має бути перерахована у євро на дату їх істотного завершення, чи на дату їх отримання для контрактів, що тривають.

 — Фінансовий стан

 2. Неохідно надати балансові звіти за останні 5 (п’ять) років починаючи з 2010 року і вони повинні продемонструвати здоровий фінансовий стан Учасника, показуючи його довгострокову прибутковість. При необхідності Замовник надішле запити до банкірів Учасниа тендеру. Якщо законодавство країни місцезнаходження Учасника торгів, власниками якого є індивідуальні особи чи партнерство, не вимагає проведення регулярного аудиту звітності, вимога аудиту не застосовується.

 3. Учасник тендеру повинен мати середньорічний оборот (дохід) як головний підрядник

 за останні 5 (пять) років не менше 4 (чотири) мільйони євро в еквіваленті.

 4. Учасник тендеру повинен продемонструвати наявність фінансових ресурсів, таких, як ліквідні активи, незакладене нерухоме майно, кредитні лінії або інші фінансові кошти, необхідні для забезпечення руху грошових коштів та ресурсів для задоволення грошового потоку в розмірі не меншому ніж 350 000 євро або еквівалент на виконання контракту строком на 4 (чотири) місяця, беручи до уваги зобов’язання Учасника за іншими договорами.

 — Наявність в Учасника тендеру необхідної матеріально-технічної бази для виконання робіт за контрактом

 5. Учасник тендеру повинен надати інформацію стосовно будь-якого спеціалізованого обладнання чи устаткування, яке, на його думку, буде необхідно використати для виконання робіт по Проекту. Додатково для цього він повинен підтвердити, що він буде мати швидкий доступ до даного обладнання чи устаткування завдяки ренті, лізингу та іншим шляхом.

 — Позовна (судова) історія

 6. Учасник тендеру повинен мати судову історію без значних позовів.Послідовні рішення проти учасника торгів чи будь-якого партнера спільного підприємства може призвести до відхилення пропозиції. Учасник тендеру зобов’язаний надати достовірну інформацію за останні п’ять років про поточні та минулі судові процеси або арбітражний розгляд, що виникли внаслідок завершених контрактів чи контрактів, що ще виконуються. Замовник залишає за собою право відхилити тих Учасників, у чиїх позовних історіях протягом останніх п’яти років показано більше двох випадків, де було прийнято рішення не на користь Учасника.

 — Кваліфікація персоналу.

 7. Учасник тендеру повинен мати висококваліфікований персонал. Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

 — Головний представник Підрядника — Керівник Проекту повинен мати не менше 20 років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду виконання аналогічних робіт і не менше 5 років досвіду роботи в управлінні аналогічними Контрактами (роботами) у галузі теплопостачання.

— Головний проектант Проекту повинен мати не менше 15 років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду роботи в проектуванні та 5 років досвіду роботи в управлінні та/або технічному нагляді за виконанням аналогічних робіт в галузі теплопостачання,

Керівник площадки з вищою освітою в інженерно-будівельній галузі (або пов’язаних з нею галузях), який має не менше 15 років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду роботи в аналогічній сфері будівництва та нагляду за пуско-налагоджувальними роботами та 5 років досвіду роботи в управлінні будівництвом та пуско-налагоджувальними роботами у галузі теплопостачання

Для кожної посади претендент має надати інформацію по Формі, наведеній в Додатку 4 Частини ІІ тендерних документів.

— Загальні критерії

8. Участь консорціумів дозволяється. Фірма-член спільного підприємства або консорціуму, названа головною (надалі – Партнер-лідер) має забезпечувати щонайменше 60% критеріїв кваліфікації.

Інші члени (надалі – Партнери) повинні відповідати не менш ніж процентному відношенню їх дольової участі у консорціумі, застосованому до критеріїв кваліфікації. Консорціум колективно повинен задовольняти критерії, наведені вище. Необхідно додати відповідні показники кожного з партнерів для визначення чи відповідає кваліфікації консорціум.

Партнери індивідуально мають відповідати вимогам стосовнофінансової звітності, та вимогам стосовно позовів.

9. У тих випадках, коли Учасник тендеру пропонує залучити конкретних субпідрядників чи постачальників для виконання частини робіт або здійснення поставок по Контракту, обсяг яких перевищує 10% від загальної вартості Контракту, Учаснику тендеру необхідно надати інформацію відповідно до форм, наведених в Тому 1 Частини 6 тендерних документів, для кожного запропонованого субпідрядника чи постачальника. Учасник тендеру не може використати референції таких субпідрядника та субпостачальника за виключенням референцій щодо досвіду встановлення щонайменше 5 котляв на біопаливі.

— Інші критерії

10. Наявність сервісних центрів.

Учасник тендеру чи його місцевий представник повинен виконати вказані в даних Тендерних документах зобовязання щодо технічної підтримки, гарантійного обслуговування, ремонту та забезпечення запасними частинами, а також обслуговування всього устаткування, включеного до об’єму поставки.

Учасник торгів повинен надати інформацію про те, чи він має в країні Замовника діючі сервісні центри та/або склади для забезпечення технічного обслуговування, ремонту та зберігання запасних части для наступного обладнання та устаткування:

котли на біопаливі та допоміжне обладнання;

автоматична система зберігання та транспортування палива (для котла на біопаливі);

насосне та тягодуттєве обладнання

пересувної машини для подрібнення деревини (рубильну машину)

навантажувача дерев’яної щепи на колісному ходу з ручним керуванням.

а також вказати, як ці зобов’язання будуть виконані у випадку підписання Контракту.

11. Учасник тендеру – нерезидент країни Замовника повинен мати представництво в Україні або уповноваженого представника.Ця вимога, щонайменше, на період виконання контракту.

12. Учасник конкурсних торгів повинен продемонструвати, що він може виконувати вимоги українського законодавства щодо ліцензування. До цього можуть входити ліцензії на будівництво, проектування чи наявність сертифікованих проектувальників, дозволів Державної інспекції з гірничого нагляду та промислової безпеки (Держгірпромнагляд). Якщо такі ліцензії та дозволи вже є на час подачі пропозицій конкурсних торгів, необхідно надати копії. У іншому випадку Учасник конкурсних торгів повинен чітко зазначити, що всі необхідні ліцензії та дозволи будуть надані до підписання Контракту.

13. Проектування, виготовлення та поставка товарів, матеріалів, робіт та обладнання, які включені до цих Документів конкурсних торгів, повинні відповідати вимогам відповідного українського законодавства, кодексів та регламентів, вони повінні відповідати відповідним європейським та міжнародним стандартам та мати сертифікат якості ISO 9001 чи цого еквівалент. У випадку розбіжностей між національними та міжнародними стандартами перевага повинна надаватись стандарту з більш жорсткими вимогами.

Планується виконання Контракту протягом 9 (девять) місяців з дати набрання ним чинності.

Торги по контрактах, які фінансуватимуться за рахунок коштів кредиту Банку та Гранту SIDA, відкриті для фірм з усіх країн. Кошти кредиту Банку та Гранту SIDA не використовуватимуться для здійснення будь-яких платежів фізичним або юридичним особам або за будь-який імпорт товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені за рішенням Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, прийнятому відповідно до Глави VII Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Тендерну документацію можна отримати за адресою, поданою нижче, сплативши внесок, який не повертається, у розмірі 200 євро:

 1. Для українських учасників торгів після сплати вказаної суми в гривнях за міжбанківським курсом на день здійснення оплати на рахунок:
 2. Для іноземних учасників торгів після сплати вказаної суми на рахунок:
  1. Тендерна пропозиція Першого Етапу буде включати технічні пропозиції без будь-якого зазначення цін, а також перелік будь-яких відхилень від технічних та комерційних вимог, зазначених в тендерній документації, або будь-яких альтернативних технічних пропозицій, які Учасник торгів бажає запропонувати з обгрунтуванням такої пропозиції при умові, що такі відхилення або альтернативні пропозиції не призведуть до змін основних цілей Проекту.

Назва одержувача:  ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Розрахунковий рахунок одержувача:   26008300015772

Банк-одержувач: АТ «Ощадбанк», м. Івано-Франківськ, Україна

МФО 336503

Ідентифікаційний номер 03346058

Інд.под.№ 033460509156  

Свідоцтво ПДВ № 12847708  

Назва одержувача                     ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Розрахунковий рахунок одержувача   26007301015772 (10008/0000)

Банк-одержувач                        АТ «Ощадбанк», м. Івано-Франківськ, Україна

SWIFT                                             COSBUAUKIVF

Адреса Банку                                 м. Івано-Франківськ, Україна        

Посередник                                     DEUTSCHE BANK AG

SWIFT                                             DEUTDEFF

Адреса посередника                       FrankfurtamMain

Номер рахунку                               947057610

          

Учасник тендеру повинен зазначити мету платежу «Оплата за отримання тендерної документації по Проекту № 39004 «Реконструкція та модернізація системи центрального теплопостачання міста Івано-Франківська» — по контракту «Встановлення котла на біопаливіна котельні на вул. Тролейбусна, 40а ».

Платіж 200 євро включає витрати на копіювання, доставку кур’єрською поштою та комунікаційні послуги (включаючи ПДВ та за виключенням винагороди Банку та інших гонорарів, які повинні сплачуватися учасником тендеру).

Тендерна процедура по данному Проекту є двохстадійною (двох етапною) та полягає в наступному:

Після того, як Замовник проведе оцінку тендерних пропозицій Першого Етапу, він запросить кожного Учасника торгів, який відповідає кваліфікаційним вимогам, та подав пропозицію, що відповідає технічним вимогам, на знайомлювальну зустріч. На цій зустрічі будуть розглянуті пропозиції всіх таких Учасників торгів, і всі зміни, доповнення, виключення та інші поправки, які необхідно буде врахувати при поданні тендерної пропозиції другого етапу, будуть внесені в Меморандум.

Запрошення подати тендерну пропозицію Другого Етапу отримають тільки ті кваліфіковані Учасники торгів, які нададуть тендерну пропозицію Першого Етапу, яка відповідає технічним та іншим вимогам тендерної документації.

(б) Тендерна пропозиція Другого Етапу буде складатися із уточненої технічної тендерної пропозиції, яка включатиме всі зміни, що вимагаютьcя Замовником, відповідно до Меморандуму ознайомлювальної зустрічі, або які необхідно внести, враховуючи будь-які зміни в тендерній документації, виданій після подання тендерної пропозиції Першого Етапу, а також з комерційної тендерної пропозиції.

Тендерні пропозиції Першого Етапу повинні бути надані за адресою, вказаною нижче, не пізніше 10:00 год. за місцевим часом 30 червня 2015 року в кабінет відділу стратегічного розвитку. Розкриття тендерних пропозицій першого етапу відбудеться за адресою, вказаною нижче, 30 червня 2015 року о 11.00 в кабінеті директора. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій допускаються всі учасники торгів або їх уповноважені представники, що мають бажання бути присутніми.

Усі тендерні пропозиції Другого етапу повинні супроводжуватися Забезпеченням тендерної пропозиції в розмірі 15000,00 (пятнадцять тисяч) євро чи еквіваленту в конвертованій валюті, і повинні бути надані за адресою, вказаною нижче, не пізніше часу і дати кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій, вказаних в Запрошені подавати тендерні пропозицій Другого етапу, де вони будуть розкриті у присутності представників учасників торгів, які бажають взяти участь

Учасники торгів можуть отримати тендерну документацію та всю іншу додаткову інформацію, подавши відповідний письмовий запит на нижче вказану адресу:

         Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

         До уваги: п. Олени Іванів, Керівника Групи впровадження проекту

Вул. Богдана Хмельницького , 59a,

м. Івано-Франківськ, 76007, Україна

Тел: (+380 3422) 2-43-02 факс: : (+380 3422) 6-35-55

        Email: dmpiftke2010@yandex.ua

 

 

INVITATION FOR TENDERS

 

UKRAINE

 

Ivano-Frankivsk District Heating Project

 

No 30994 “Reconstruction and Modernization of the District Heating System of Ivano-Frankivsk

 

Installation of the biofuel boilerin the Boiler House at40A Troleibusna str.

 

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for Ivano-Frankivsk District Heating Project number 39004 “Modernization and rehabilitation of centralised district heating of Ivano-Frankivsk” (hereinafter the Project) originally published in the Procurement Opportunities on 18 May 2010 and updated on 16 May 2014.

 

State Municipal Enterprise Ivano-Frankivsk Teplokomunergo (The Employer), has received a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and a grant from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) towards the cost of implementation of the Ivano-Frankivsk District Heating Project No. 39004 “Reconstruction and Modernization of the District Heating System of Ivano-Frankivsk”.

 

The Employer now by these Tender Documents invites sealed tenders from contractors to submit their tender proposals for the contract:

 

Installation of the biofuel boilerinthe Boiler House at40A Troleibusna str.” (hereinafter the Facility).

 

The Contractor shall prepare design and costs estimate documents, supply, install, commission and start-up a bio-fuel boiler (one unit, capacity 4 MW for work at the temperature schedule 115 oC and above with the efficiency not less than 85% at the fuel moisture content 45%, fuel moisture content can reach 55%, with an automated fuel feeding system, including construction of a wood chip storage with moving floor) and other auxiliary equipment in the existing boiler house (2 economizers to be installed at the outlet of each of two existing gas boilers which will remain, two network pumps, including all necessary piping, valves sensors, switching equipment, cables and wires etc.) and train the Employer’s technical personnel, as detailed in the tender documents. The scope of supply includes supply of a mobile machine for chopping of wood (chopping machine) and manually controlled loader — excavator on wheels for wood chips.

 

The solid biofuel boiler, auxiliary equipment and materials for it will be financed from the proceeds of grant from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), whilst the auxiliary equipment for the gas boilers, mobile machine for wood chopping and loader-excavator for wood chips will be financed from the proceeds of the Bank loan. Taking into account different fiscal regime for grant- and loan based financing in accordance with the Ukrainian legislation, the winner of the tender procedure will be proposed to sign two separate contracts with the Employer for two parts of the Facility. More detailed information is furnished in the tender documentation.

 

TheTenderersincludingthejointventure or consortiapartnersshallmeetthefollowingqualificationcriteria:

 

— Experience in project implementation:

 

 1. The Tenderer shall demonstrate that it has successful experience as prime contractor within the last 5 years in the execution of at least 5 (five) completed projects of a nature and complexity comparable to the proposed contract (under this opened tender procedure), and which were implemented in Ukraine and/or countries of Eastern Europe with similar climatic conditions.
 2. The audited balance sheets for the last 5 (five) years starting 2010 shall be submitted and must demonstrate the soundness of the Tenderer’s financial position, showing long-term profitability. Where necessary, the Employer will make inquiries with the Tenderer’s bankers. Should the tenderers owned by individuals and partnerships not be required to maintain audited balance sheets by the laws of their countries of origin, this audit requirement does not apply
 3. The Tenderer shall have an average annual turnover as prime contractor over the last 5 years of not less than equivalent of Euro 4 (four) million.
 4. The Tenderer shall demonstrate that it has available financial resources, such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the contract cash flow for the contract for a period of 4 (four) months, estimated as not less than EURO 350,000 equivalent, taking into account the applicant’s commitments for other contracts.
 5. The Tenderer shall provide information on any special equipment that he believes he will require access to in order to complete the Project works. In addition, he shall confirm that he will have ready access, through hire, lease or other to such equipment.
 6. The Tenderer should have a Litigation History without major claims. A consistent history of awards against the Tenderer or any partner of a joint venture may result in failure of the application. The Tenderer shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed or under execution by him over the last five years. The Employer reserves the right to exclude tenderers which have a litigation history showing more than two cases during the last five years where the award was against the tenderer.
 7. The Tenderer shall have highly qualified personnel. The Candidates shall meet the following requirements:

 

In addition or as part of the above 5 (five) contracts to the above the Tenderer or its partner or specialized subcontractor shall demonstrate that it has successful experience as prime contractor in installation of at least 5 (five) biofuel boilers of a capacity 2 MW and above, which were installed in Ukraine and/or other countries of Eastern Europe with similar climatic conditions during last 5 years and have been in successful operation at least for 1 (one) year prior to submission of the tender proposal by the Tenderer. To evidence it the Tenderer can submit references related for installation of biofuel boilers from the respective party or subcontractor.

 

The joint venture partners shall provide details of the similar contracts proportional to their individual share in the joint venture. Values of these contracts shall be converted to Euro on the date of their substantial completion or on the date of their awarding for the contract that are ongoing.

 

— Financial position

 

Availability for the tenderer the necessary material and technical resources for implementation of contractual works

 

Litigation History

 

Qualifications of staff

 

         The Main representative of the Contractor — Project Manager, i.e. the Contractor’s Representative, shall have not less than 20 year of total work experience,including 10 years of experience of implementation of work of similar nature and not less than 5 years of management of similar contracts (works) in heat supply.  

 

         Chief Designer of the Project shall have not less than 15 year of total work experience, including 10 years of experience of design works and not less than 5 years of management and/or technical supervision of similar works in heat supply.

 

         Site Manager shall have high education in civil engineering (or related areas), 15 years of general experience, including 10 years of experience in similar area of construction works and commissioning supervision and 5 years of experience in construction work and commissioning management in heat supply;

 

For each position the Tenderer shall provide information in a form given in Annex 4 of Section II of the Tender Documents.

 

— General criteria

 

 1. Participation of joint ventures and consortia is allowed. A companynominated to be the leader of a joint venture or a consortium (hereinafter the Leader) shall have not less than 60 percent of all qualifying criteria.The other members (hereinafter the Partners) shall have not less than their individual share in the joint venture applied to the qualification criteria.
 2. If the Tenderer proposes to use named subcontractors for some components of the works or supplies under the Contract in excess of 10 percent of the value of the whole works, the Tenderer shall provide the information in the forms provided in Volume I.vi of the Tender Documents for each proposed subcontractor or supplier. The Tenderer can notuse the references of such subcontractors or sub-suppliers except the references related to the experience of installation at least 5 biofuel boilers.
 3. Availability

 

The joint venture must satisfy collectively the criteria specified above. The relevant figures for each of the partners shall be added to arrive at the joint venture’s total capacity.

 

Individual members of the joint venture must each satisfy the requirements for financial reports and litigation.

 

— Other criteria

 

The Tenderer or its local service agent shall be able to carry out the maintenance, warranty, repair and spare parts stocking obligations specified in these Tender Documents, as well as maintain all equipment included to the scope of supply.

 

The Tenderer shall inform if in the country of the Employer he has service centers working and/or storages to secure technical maintenance and repair of the following equipment and installations:

 

         Biomass fuelled boiler and auxiliary equipment;

 

         Automated system for fuel storing and transportation (for biomass fuelled boiler);

 

         Pumps and draught-blowing equipment

 

         Mobile machine for wood chopping (wood chopper)

 

         Manually controlled loader on wheels for wood chips loading

 

As well as specify how these commitments will be met if the Contract is signed.

 

 1. Maintaining a representation office of the Tenderer (non-resident) in Ukraine. It is necessary at least for the duration of the Contract.
 2. The Tenderer shall demonstrate it is able to meet licensing requirements as per Ukrainian legislation. These may include construction license, design license or availability of certified designers, permission of the State Department of Ukraine for geological supervision and industry safety (Derzhgirpromnaglyad). If such licenses and permissions are available at the time of the tender submission, copies shall be provided. Otherwise, the Tenderer must clearly state that all required licenses will be obtained prior to Contract signature
 3. The goods, materials, works and equipment under this Tender Document shall be designed, manufactured and supplied in accordance with the appropriate Ukrainian laws, codes and regulations and they shall conform to the respective European and international standards, and quality certificate ISO 9001 or equivalent. In case of discrepancies between state and international standards, the preference shall be given to the standards with more strict requirements.
 4. For Ukrainian tenderers, upon payment of the mentioned amount in UAH (Hryvnja of Ukraine) at inter-bank exchange rate of the payment day to the account:
 5. For foreign Tenderers, upon payment of the mentioned amount to the account:
  1. the First Stage tender will consist of a technical proposal only, without any reference to prices, and a list of any deviations to the technical and commercial conditions set forth in the tender documents or any alternative technical solutions a tenderer wishes to offer, and a justification therefor, provided always that such deviations or alternative solutions do not change the basic objectives of the project. Following evaluation by the Employer of the First Stage tenders, the Employer will invite each tenderer who meets the qualification criteria and who has submitted a technically responsive tender to a clarification meeting. The proposals of all such tenderers will be reviewed at the meeting and all required amendments, additions, deletions and other adjustments will be noted and recorded in a Memorandum. Only qualified tenderers submitting a technically responsive and acceptable First Stage tender will be invited to submit a Second Stage tender.
  2. the Second Stage tender will consist of an updated technical tender incorporating all changes required by the Employer as recorded in the Memorandum to the clarification meeting or as necessary to reflect any amendments to the tender documents issued subsequent to submission of the First Stage tender; and the commercial tender.  

 

The Contract is planned to be completed within 9 (nine) months from the effective date.

 

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of loan from the Bank and a grant from Sida is open to firms from all countries. The proceeds of the Bank’s loan and Sida grant will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

 

Tender documents may be obtained from the address below upon payment of non-refundable fee of 200 €:

 

Назва одержувача:  ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

 

Розрахунковий рахунок одержувача:   26008300015772

 

Банк-одержувач: АТ «Ощадбанк», м. Івано-Франківськ, Україна

 

МФО 336503

 

Ідентифікаційний номер 03346058

 

Інд.под.№ 033460509156  

 

Свідоцтво ПДВ № 12847708  

 

Benficiary’s nameState Municipal Enterprise “Ivano-FrankivskTeplokomunenergo”

 

Beneficiary’s account 26007301015772 (10008/0000)

 

Beneficiary’s bank JSC Oschadbank, Ivano-Frankivsk, Ukraine

 

SWIFT                   COSBUAUKIVF

 

Bank’s address        Ivano-Frankivsk, Ukraine

 

Intermediary             DEUTSCHE BANK AG

 

SWIFT                      DEUTDEFF

 

Intermediary’s address Frankfurt am Main

 

Account number       947057610

 

The Tenderer shall specify the purpose of the payment “Payment for obtaining of the tender documents for Project 39004 “Reconstruction and modernization of the district heating of Ivano-Frankivsk” – for the contract “Installation of the biofuel boilerin the Boiler House at40A Troleibusna str.”.

 

The EUR 200 fee includes expenses for duplication, delivery via registered express courier and communication services (VAT inclusive, and exclusive of Bank commission and other fees, which shall be paid by the tenderer).

 

The tender procedure for this Project is of two stages and includes the following:

 

First Stage tenders must be delivered to the address below to the Strategic Development Office on or before 30June 2015 at 10.00 local time. The First Stage tender proposals will be opened at the address specified below in the Director’s Office on 30 June 2015 at 11.00 local time in the presence of the tenderers’ representatives who wish to attend.

 

All Second Stage tenders must be accompanied by a Tender Security of 15,000 (fifteen thousand) EUR or its equivalent in a convertible currency, and must be delivered to the address below on or before the time and date of the submission deadline specified in the Letter of Invitation to submit Second Stage tenders, at which time they will be opened in the presence of the tenderers’ representatives who wish to attend.

 

Prospective tenderers may obtain tender documents and further information from upon prior written request to, the following address:

 

Contact person:

Mrs. Olena Ivaniv
PIU Director

Address

Municipal State Enterprise “Ivano-FrankivskTeplokomunenergo”

 

Ukraine, 76007, м. Ivano-Frankivsk,

B.Khmilnitskii str, 59а

Tel:

+38 (03422) 2-43-02

Fax:

+38 (03422) 6-35-55

E-mail:

dmpiftke2010@yandex.ua